مقاومت نسبی به سرما و بیماریها و بسیار پر محصول، میوه سفت و قابل حمل و نقل

ارقام جدیدیکه از گوجه فرنگی های هوای آزاد تحت بررسی و آزمایش است به شرح زیر می باشد.

711 F1 از شرکت بیجو

Townsville F1 از شرکت بیجو

SharifaF1 وF1 AishaوF1Lojain از شرکت انزا

ارقام صنعتی از شرکت یونی ژن

.
دوشنبه 22 مهر 1398.

آمار بازدیدکنندگان

امروز :8
دیروز :8
این هفته :86
این ماه :143
کل بازدیدها :45218

56 مهمان در حال حاضر وجود دارد