توصيه هاي كوتاه براي كشت هويج در گروه نانتس
كشت ارقام هویج در تراكم هاي ۲-۱ ميليون بوته در هكتار پيشنهاد ميشود ولي براي پاره اي ديگر از گروه ها ي هيبريد بين ۳-۲ ميليون بوته در هكتار را توصيه نموده اند . جهت توليد محصول در جه يك از نظر كمي و كيفي بايد خاك سبكي براي كشت هويج در نظر گرفت . مصارف سموم نماتدکش و حشره كش قبل از كشت ميتواند از توليد ریشه هاي Off Shape  بكاهد.

 

 

.
دوشنبه 22 مهر 1398.

آمار بازدیدکنندگان

امروز :8
دیروز :8
این هفته :86
این ماه :143
کل بازدیدها :45218

10 مهمان در حال حاضر وجود دارد