نام عمومي: كوپراكسي كلرايد                           

نام تجاري: كوپراويت

فرمولاسيون: پودر وتابل 35%

 

 

نحوه تاثير:  حشره کش پایروتیروئیدی ، مصنوعی ، با اثر تماسی ، گوارشی و خاصیت ابقایی

میزان و موارد مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

نخیلات

پوسیدگی گل آذین

2 در هزار قبل از باز شدن گل آذین

درختان میوه سردسیری

پیچیدگی برگ هلو- بیماری غربالی

2 در هزار بعد از ریزش گلبرگها – نوبت دوم بعد از 12 روز

درختان میوه سردسیری

بیماری مومیایی

2 در هزار 2-1 نوبت قبل از تورم جوانه ها

مرکبات

گموز

دوغاب 1 درصد قبل از بارندگی

سبزیجات و جالیز

سفیدک داخلی

1-2 کیلوگرم در هکتاربا مشاهده علائم

سیب زمینی و گوجه فرنگی

سفیدک دروغی

3 کیلو در هکتار 2-3 نوبت بعد از دیدن علائم

 

با نظر گیاهپزشک مصرف گردد