نام عمومی: برموپروپيلات                                        

نام تجاری: نئورون

کلاس: كنه کش

فرمولاسیون: امولسيون 25%

نحوه تاثیر: کنه کش تماسی، غیر سیستمیک

 

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است