نام عمومی: پروپارژيت                        

نام تجاری: اومايت

کلاس: كنه كش

فرمولاسیون: امولسيون 57%

 

نحوه تاثیر: کنه کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی از گروه سولفیت استرها بوده که بر روی کلیه مراحل رشدی کنه ها موثر می باشد

  

 

 

 

 


با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است