نام عمومی: Chlorpyrifos                                                              

نام تجاری: Dursban

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: EC 40/8% W/V

درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 135-1630mg / kg

نحوه تاثیر: حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی وکمی خاصیت تدخینی

 

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

درختان ميوه سرد سيري

 

شپشکهاي نرم تن، شپشک آسيايي، شپشک سان ‍ژوژه و شپشك گوجه

۱تا ۱/۵ در هزار ليتر آب

سويا

 

مگس مينوز برگ

۲ تا ۲/۵لیتر در هکتار

مركبات

 

انواع بالشكها، سپردار زرد، سپردار قهوه اي، سپردار واوي و استراليايي

۱/۵ تا ۲ در هزار ليتر آب

كلرپيريفوس با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است