نام عمومی: دلتامترين                                            

نام تجاری: دسيس

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: امولسيون 2.5درصد

نحوه تاثیر: حشره کش پایروتیروئیدی غیرسیستمیک با تاثیر تماسی ، گوارشی که قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات مي باشد.

میزان و موارد   مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

غلات ( گندم و جو )

سنهای زیان آور

300 میلی لیتر در هکتار منحصراً جهت مبارزه با پوره ها

چغندر قند

پرودنیای چغندر

1 لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

مینوز لکه گرد سیب

0/5 در هزار به محض تفریغ تخمها

پنبه

پرودنیای برگخوار مصری

750 میلی لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک مصرف گردد