Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)

نام عمومی:فایکام 

کلاس :  insecticide

گروه: کارباماتها

ماده موثره: بندیوکارب

 

v نحوه تاٌثیر: حشره کش تماسی گوارشی و در بعضی گیاهان دارای خاصیت سیستمیک

 

برای مبارزه با مگس  دو پیمانه 15 گرمی (دوقاشق غذا خوری سر صاف) همراه با 50 تا 100 گرم شکر در 5 لیتر آب حل کرده و خوب مخلوط   می کنید. برای مبارزه با سوسک و عقرب  دو پیمانه 15 گرمی فایکام را در 5 لیتر آب حل و در مخفی گاه های سوسک ریخته تا از بین بروند. بر علیه مورچه و سایر حشرات خزنده نیز  یک پیمانه 15 گرمی را در 5 لیتر آب حل کرده و مسیر حرکت آنها را سمپاشی نمائید. بر علیه پشه یک پیمانه 15 گرمی را در 5 لیتر آب حل و اقدام به سم پاشی نمائید.