نام عمومی: فن پروپاترين                                                                

نام تجاری: دانيتول

کلاس: حشره کش و كنه كش

فرمولاسیون: EC 10%

نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک از گروه پایرتروئیدهای مصنوعی با نحوه اثر تماسی و گوارشی مي باشد

 

مقدار مصرف

 نوع   آفت

نام محصول

     

 1.5 -2 لیتر در هزار   لیتر آب

 کنه قرمز اروپایی

درختان میوه سردسیری

    

0.5 – 0.7 لیتر در هزار لیتر آب

 مینوز لکه گرد

سیب

     

 1 لیتر در هکتار

 کنه های تارتن

پنبه

     

 1-1.5 لیتر در هکتار

 مینوز برگ

سویا

     

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است