نام عمومی: فنازاکویین                          

نام تجاری: پراید

فرمولاسیون: سوسپانسیون 20%

 

نحوه تاثیر: دارای اثرتماسی و گوارشی روی مراحل لاروی، پورگی و بالغ کنه ها

نوع محصول

 

نوع آفت

مقدار مصرف

درختان میوه

 

 

کنه قرمز اروپایی، کنه تارتن در انواع محصولات زراعی و باغی

0.4 در هزار لیتر آب

 

در موارد فوق و زیر نظر گیاهپزشک مصرف گردد