نام عمومی: لوفنورون

نام تجاری: مچ Match

فرمولاسیون: EC 50%

نحوه تاثیر: از گروه بنزوئيل اوره حشره كش و لاروكش (IGR) غير سيستميك با اثر گوارشي و كمي تماسي است که از سنتز کیتین ممانعت کرده و باعث اختلال در پوست اندازی لاروها می گردد

 

نام محصول

 

نام آفت

میزان مصرف

سیب

 

کرم سیب

یک در هزار لیتر آب

پسته

 

پروانه چوبخوار

1.5 در هزار لیتر آب

 

  1. این حشره کش به میزان 1 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب استفاده می شود

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک و در موارد توصیه شده از این سم استفاده شود