نام عمومی: مالاتيون                                                             

نام تجاری: مالاتيون

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 57% EC

نحوه تاثیر: با خاصيت تماسي، گوارشي، تدخيني و غير سيستميک

محصول

نام آفت

مقدار مصرف

گندم و جو

انواع ملخ

5/1-7/0 ليتر در هکتار

شته روسي و ساير شته ها

2-1 ليتر در هکتار

برنج

کرم سبزبرگخوار وکرم برگخوار تک نقطه اي

2-1 ليتر در هکتار

درختان ميوه سردسيري

ليسه سيب وليسه درختان ميوه
 انواع شته و مگس گيلاس

2-1 در هزار

مركبات

انواع شپشک، انواع سپردار

2 ليتر در هزار ليتر آب

انواع شته

2 ليتر در هزار ليتر آب

مو

تريپس

2 در هزار ليتر آب

حبوبات

تريپس

1 ليتر در هکتار

سبزي، صيفي جات و جاليز

عسلک جاليز، مگس سفيدگلخانه،
 ملخ شکم بادمجاني و ملخ بي بال البرز

5/1-1 ليتر در هکتار

پياز

تريپس

2 در هزار

يونجه، شبدر و اسپرس

سرخرطومي يونجه، ملخ شکم بادمجاني،
 شته خالدار و ساير شته ها

3 در هزار

چغندرقند

مگس چغندرقند

2-1 ليتر در هکتار

نخيلات و خرما

زنجره خرما، کرم ميوه خوار

2 در هزار ليتر آب

شپشک سفيد، شپشک شفاف

2 در هزار ليتر آب

زيتون

پسيل

5/2 در هزار ليتر آب

چاي

شپشکهاي آرد آلود

2 در هزار ليتر آب

نيشکر

ملخ آسيايي

5/2 ليتر در هکتار

درختان جنگلي و غير مثمره

انواع شته

2 درهزار

گياهان زينتي

انواع شته، تريپس،
مگس سفيد گلخانه و عسلک پنبه

2 درهزار

فراورده هاي انباري

(دانه هاي غلات و حبوبات)

آفات انباري مانند شپشه برنج، گندم

2 گرم ماده خالص
در متر مربع