نام عمومی: اُبرون

نام تجاری: اسپیرومزیفن

کلاس: حشره کش

فرمولاسیون: گرانول وتابل 50%

 

نحوه  تاثیر: ابرون داراي نحوه تاَثير جديد و متفاوت بوده كه موجب جلوگيري از ساخته شدن چربي در بدن حشره يا كنه مي گردد

 

نام محصول

 

نام آفت

مقدار مصرف

پنبه و جالیز

 

کنه تارتن

0.4 کیلوگرم در هکتار

جالیز

 

مگس سفید یا سفید بالک

0.4 کیلوگرم در هکتار

 

مصرف سم بايد با نظر متخصصين گياهپزشك انجام گيرد