نام تجاری: پروتئوس

کلاس: حشره کش Insecticide

فرمولاسیون: روغن قابل انتشار  OD 11%

 

نحوه تاثیر: اين حشره كش پروتئوس داراي  هم اثر ضربه اي ، هم ضد تغذيه اي و نيز هم دوام اثر طولاني (به علت داشتن خواص سيستميكي ) مي باشد

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

 

سبزيجات

 

عسلک ، شته ، تریپس، لاروپروانه ها ،مگسهای میوه

يك ليتر در هكتار

پنبه

 

عسلک ، شته ، تریپس ، زنجره ، کرم قوزه ، برگخوارها

يك ليتر در هكتار

سيب زميني و ذرت

 

سوسک کلرادو ، شته ، زنجره ، کرم ساقه خوار

يك ليتر در هكتار

غلات

 

شته ، سن گندم ، حشره بالغ سوسک زابروس

يك ليتر در هكتار

سويا

 

عسلک ، شته ، سن ها

يك ليتر در هكتار

نخود و لويبا

 

شته، سوسک ، کرم قوزه ، پروانه ها

يك ليتر در هكتار

 

  1. در ایران جهت مبارزه با حشره بالغ سفيد بالك جاليز به مقدار يك ليتر در هكتار پایداری در مقابل باران 4 ساعت بوده و فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول

با نظر گیاهپزشک و در مقدار توصیه شده مصرف گردد