نام عمومی: فیبرونیل

نام تجاری: رجنت

فرمولاسیون: گرانول 0.2%

 

نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کش تماسی ، گوارشی نسبتا سیستمیک از گروه فنیل پیرازول که باعث اختلال روی گیرنده های گابا در سیستم عصبی

ü  برای ماهی ها ودیگر موجودات آبزی خطرناک است

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

 

مزارع، باغات و ساختمان ها

 

موریانه ها

40 کیلوگرم در هکتار

برنج

 

کرم ساقه  خوار

20 کیلو گرم در هکتار

 

این سم زیر نظر متخصصین گیاهپزشک توصیه می شود