نام عمومی : سولفاک                   

کلاس :  insecticide

گروه: کارباماتها

ماده موثره: سایفلوترین

فرمولاسیون: WP 10%

  1. نحوه تاٌثیر: حشره کش تماسی گوارشی و در بعضی گیاهان دارای خاصیت سیستمیک

 

ماده موثره سولفاک سایفلوترین است که بر روی طیف وسیعی از حشرات به خصوص arachnids  موثر است . سولفاک تنها حشره کشی است که به تمام مشکلات ایجاد شده توسط حشرات پاسخ مثبت می گوید. در بسته های 50 گرمی.