نام عمومی: تري كلرفنن

نام تجاری: ديپتريكس

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون:        SP %80

نحوه تاثیر: حشره‌كش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلي و مهارکننده انزیم كولین استراز

 

نام محصول

 

نوع آفت

مقدار مصرف

گندم و جو

 

سن‌های زیان آور

2/1 تا 3 كيلو گرم در هكتار

 

برنج، آفتابگردان، سويا، كلم، سبزيجات و جاليز، نارون

 

 

مگس درخزانه برنج، كرم دانه خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در كلم، كرم غوزه در سبزیجات و جالیز، كارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون

250 تا 300 گرم سم و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب

 

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است